"The ultimate aim of education is the development of character"

ร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ตัวเเทนผู้บังคับบัญชาลูกเสือ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมพิธีวางพวงมาลาเข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย