"The ultimate aim of education is the development of character"

รีทรีตครู-บุคลากรคริสเตียน ประจำปีการศึกษา 2567

ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดรีทรีตครู-บุคลากรคริสเตียน ประจำปีการศึกษา 2567 ในหัวข้อ “ข้าพเจ้าทำทุกสิ่งได้ โดยพระเยซูคริสต์ผู้ทรงชูกำลังข้าพเจ้า“ ฟิลิปปี 4:13 แบ่งปันพระพรในหัวข้อ การรับใช้ โดย อ.พงษ์ ตนานนท์ คัมภีร์ศึกษาโดย อ.ณัฐพงษ์ ซ้งคำ เทศนาฟื้นฟูโดย ศาสนาจารย์ ดร.ชัยพร ปัญญา และกิจกรรมฐาน workshop โดยทีมครูคริสตจริยธรรม ณ อัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่