"The ultimate aim of education is the development of character"

รับมอบบอร์ดเกม “ดุสิตธานี-ท้องถิ่นวิวัฒน์” และ “ดุสิตธานี-รัฐเนรมิต”

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 มูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6 และสมเด็จฯ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ ร่วมกับ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มอบบอร์ดเกม “ดุสิตธานี-ท้องถิ่นวิวัฒน์” และ “ดุสิตธานี-รัฐเนรมิต” แก่สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวเนื่อง เนื่องในวาระ 12 นักษัตรพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 1 มกราคม 2568 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการเรียนรู้เนื้อหาเรื่องประวัติศาสตร์ในการวางรากฐานของประชาธิปไตย โดยคณะครูและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ได้เข้ารับมอบบอร์ดเกม จากนายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 2 อาคารหอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่