"The ultimate aim of education is the development of character"

พิธีจบหลักสูตร Baccalaureate Sunday นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่น Celestine’22

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดพิธีจบหลักสูตร Baccalaureate Sunday ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่น Celestine’22 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสนาจารย์พงษ์ศักดิ์ สินธุมัด รองประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย เป็นผู้เทศนา และคุณวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ นักเรียนเก่ารุ่น Spider’82 เป็นผู้ให้โอวาท ณ โบสถ์ของโรงเรียน