"The ultimate aim of education is the development of character"

นมัสการพระเจ้าเนื่องในวันคริสตสมภพของฝ่ายบริการ

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2566 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในวันคริสตสมภพของฝ่ายบริการ โดยมีศาสนาจารย์ดร. จังจุนอู มิชชันนารี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยเป็นผู้เทศนา รวมทั้งมีกิจกรรมคริสตมาสสัมพันธ์ให้กับฝ่ายบริการของโรงเรียน