"The ultimate aim of education is the development of character"

นมัสการขอบพระคุณพระเจ้า สำหรับนักเรียนที่มีผลงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566

นมัสการขอบพระคุณพระเจ้า สำหรับนักเรียนที่มีผลงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดนมัสการขอบพระคุณพระเจ้า สำหรับนักเรียนที่มีผลงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสนาจารย์วิทวัส ธรรมมา เจ้าหน้าที่ฝ่ายพันธกิจในคริสตจักร สำนักงานอนุชนสภาคริสตจักรในประเทศไทย เป็นผู้เทศนา และได้รับเกียรติจาก ดร.เกรียง ฐิติจำเริญพร ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน ณ ห้องประชุม Cornelia McGilvary Harris Auditorium อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส
– นักเรียนที่มีผลงานดีเด่นระดับชั้นปฐมวัย และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
ดาวน์โหลดภาพได้ที่ >> https://drive.google.com/…/1oZvFO5wz8Maoo…
– นักเรียนที่มีผลงานดีเด่นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ดาวน์โหลดภาพได้ที่ >> https://drive.google.com/…/1ii0x0bqSoRTXIbWXyYVeRR9QKHR…