"The ultimate aim of education is the development of character"
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ⛪️ จัดการนมัสการขอบคุณพระเจ้าสำหรับนักเรียนที่มีผลงานดีเด่น ระดับชั้นปฐมวัย – ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากการประกวดแข่งขัน🏅ด้านวิชาการและกิจกรรมความสามารถพิเศษ ซึ่งจัดโดยสถาบัน องค์กรต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ✝️ ศาสนาจารย์พิริยะ ประดิษฐสอน ศิษยาภิบาล คริสตจักรที่หนึ่ง เชียงใหม่ เป็นผู้เทศนา ณ ห้องประชุม Cornelia McGilvary Harris Auditorium อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส
📷 รูปภาพนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร ผลงานดีเด่น ระดับชั้นปฐมวัย – ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 💙 https://drive.google.com/drive/folders/1aRsBOiyDew72WlPV5wNwebqX_ixJjrBJ?usp=share_link