"The ultimate aim of education is the development of character"

ต้อนรับ มหาวิทยาลัย ธรณีวิทยา อู่ฮั่น (China University of Geosciences)

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 มหาวิทยาลัย ธรณีวิทยา อู่ฮั่น (China University of Geosciences) ได้มาเยี่ยมชมโรงเรียนและทำข้อตกลงในการสร้างฐานนักเรียน กับผู้บริหารโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ในการศึกษาต่อที่ประเทศจีนของนักเรียน