"The ultimate aim of education is the development of character"

ต้อนรับคณะผู้บริหารโรงเรียนสังกัดมูลนิธิสภาคริสตจักรในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2567 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้ต้อนรับคณะผู้บริหารโรงเรียนสังกัดมูลนิธิสภาคริสตจักรในประเทศไทย ในโอกาสศึกษาดูงานวิธีการบริหาร และการพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ณ ห้องประชุม Van Alen Harris Conference Room อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส