"The ultimate aim of education is the development of character"

งานเลี้ยงอำลาอาลัยนักเรียนจบหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่น Stellar’23

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดพิธีปัจฉิมโอวาท และงานเลี้ยงอำลาอาลัยนักเรียนจบหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่น Stellar’23 โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวจันทร์แสง พรมสี รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ให้โอวาท และรับฟังปัจฉิมโอวาทจากผู้อำนวยการ โอวาทจากนายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ และนายกสมาคมนักเรียนเก่าฯ ณ อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส