"The ultimate aim of education is the development of character"

งานวิ่งการกุศล แฮรีสมินิมาราธอน ครั้งที่ 40

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดงานวิ่งการกุศล แฮรีสมินิมาราธอน ครั้งที่ 40 Better Together to build a Better Tomorrow for PRC เพื่อเป็นการระลึกถึง ศาสนาจารย์ ด็อกเตอร์วิลเลียม แฮรีส ผู้ก่อตั้งโรงเรียน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงานพันธกิจการศึกษา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เป็นประธานในพิธี