"The ultimate aim of education is the development of character"

งานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญเอกชน พลเมืองดี พลเมืองโลก TOGETHER WE MOVE FORWARD” ครั้งที่ 6

ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2567 ลูกเสือ-เนตรนารี พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมงานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญเอกชน พลเมืองดี พลเมืองโลก TOGETHER WE MOVE FORWARD” ครั้งที่ 6 จัดโดยฝ่ายประถมศึกษา สมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 โดยมี ดร.ยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี