"The ultimate aim of education is the development of character"

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้ารับเกียรติบัตรนักเรียนและเยาวชนแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2566 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 🎉ขอชื่นชมและแสดงความยินดี 🎉 กับนักเรียนที่ได้รับมอบเกียรติบัตร
🔹 นักเรียนและเยาวชนดีเด่น
🔹 นักเรียนที่มีผลงานระดับประเทศ
🔹 นักเรียนที่มีผลงานระดับนานาชาติ
เนื่องในงานนักเรียนและเยาวชนแห่งชาติ จัดโดย สมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2566 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารอังเดร เกแก็ง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม)
สามารถรับชมรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่  รับรางวัล สถานศึกษาเอกชน เชียงใหม่ 2566 – Google Drive