"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขัน FIRST® Tech Challenge Thailand Season ครั้งที่ 5

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ FIRST® Tech Challenge THAILAND ครั้งที่ 5 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยได้รับเกียรติจาก คุณภรณี กองอมรภิญโญ ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ท่านลิสา เอ.บูเจนนาส กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ ให้เกียรติกล่าว Inspiration Talk for all Student และผู้สนับสนุน คณะผู้จัดการแข่งขัน คณะกรรมการตัดสิน แขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีเปิดงาน ณ ห้องประชุม Cornelia McGilvary Harris Auditorium อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส