"The ultimate aim of education is the development of character"

กรีฑาสี ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยจัดการแข่งขันกรีฑาสี ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ประจำปีการศึกษา 2566 🌈 (PRC Sports Day 2023) 🤩 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เกรียง ฐิติจำเริญพร ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ สมาคมนักเรียนเก่าฯ และคณะผู้บริหารร่วมในพิธี ณ สนามกีฬา PRC Stadium 2020 💙 โดยมีเด็กชายภูมิพิพัชญ์ พึ่งโพธิ์สภ ขึ้นรับการจุดคบเพลิงจากประธานในพิธี และ อ.ธีรศักดิ์ กาวิชัย นักกีฬาอาวุโส นำนักกีฬากล่าวคำปฏิญาณตน