BETTER TOGETHER : PRC สร้างพลังรวมใจ เพื่อสร้างสรรค์อนาคตที่ดีกว่า

ข้อมูลสถิติ ปีการศึกษา 2565

13

ชั้นเรียน

17

โปรแกรม

159

ห้องเรียน

631

บุคลากร

6,825

นักเรียนปัจุบัน

ภาพข่าวและกิจกรรมของโรงเรียน

PRC Media

< < < Learning Together for Better PRC

แผนการเรียนและโปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพ