BETTER TOGETHER : PRC สร้างพลังรวมใจ เพื่อสร้างสรรค์อนาคตที่ดีกว่า

ภาพข่าวและกิจกรรมของโรงเรียน

ข้อมูลสถิติ ปีการศึกษา 2565

13

ชั้นเรียน

17

โปรแกรม

159

ห้องเรียน

637

บุคลากร

6,807

นักเรียนปัจจุบัน

< < < Learning Together for Better PRC

แผนการเรียนและโปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพ

Previous
Next