ข้อคิดประจำวัน :    นางฮันนาห์ได้อธิษฐานและกล่าวว่าจิตใจของข้าพเจ้าชื่นชมในพระเจ้าในพระเจ้ากำลังของข้าพเจ้าก็เข้มแข็ง... เพราะข้าพเจ้าเปรมปรีดิ์ในความรอดของพระองค์.. 1 ซามูเอล 2:1 Then Hannah prayed and said:“My heart rejoices in the Lord; in the Lord my horn[a] is lifted hi   อ่านย้อนหลัง
ข้อมูลโรงเรียน (About P.R.C.)
  ข้อมูลพื้นฐาน
  เพลงโรงเรียน (PRC Songs)
  ประวัติความเป็นมา
  อาคาร-สถานที่
  แผนผังบริเวณ
  ทุนการศึกษา
  ปฏิทินโรงเรียนออนไลน์
  มูลนิธิวิลเลียม แฮรีส อนุสรณ์
  ส่งจดหมายถึงผู้จัดการโรงเรียน
  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
  โครงสร้างการบริหาร ปีการศึกษา 2557
  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน (PRC Board)
  คณะกรรมการบริหารภายใน
งานบริการนักเรียน (Student e-Service)
  Speed Reading
  PRC-eDLTV เนื้อหาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
  PRC Video On Demand (สื่อวีดีโอออนไลน์)
  ตรวจสอบผลการเรียนและเกรดเฉลี่ย
  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Multimedia E-Book)
  นักเรียนประเมินครู ปีการศึกษา 2557
  งานแนะแนวโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
  ลงทะเบียนกิจกรรมนักเรียน
  แบบประเมินพฤติกรรมการบริโภค
  แบบประเมินความสุข
  แบบประเมินความเสี่ยงอุบัติเหตุ
  Student SDQ
  ประเมิน EQ
  อัพเดทข้อมูลนักเรียน
  การบ้านนักเรียน (Homework)
  นักเรียนเข้าเรียนจากสื่อ ICT ครู
  กระดานข่าวนักเรียน (Student Webboard)
  ศูนย์รวมสื่อ และวีดีทัศน์ P.R.C.
  ตลาดการศึกษาออนไลน์ (NOE Plaza)
  ระบบคลังข้อสอบ Online IKM
งานบริการครูและบุคลากร (Teacher e-Service)
  P.R.C. E-mail
  รายงานพัสดุออนไลน์
  กระดานข่าวครูและบุคลากร (Teacher Webboard)
  แจ้งซ่อมอุปกรณ์ IT โสตฯ และซ่อมบำรุงทั่วไป
  จองการใช้ห้อง และสถานที่ในโรงเรียน
  รายงานวิจัยในชั้นเรียน/หน่วยงาน
  งานบริการครูและบุคลากร
  บันทึกเหตุการณ์ประจำวัน
  โปรแกรมยื่นคำร้องขอแก้ไข/ข้อเสนอโปรแกรม
  บันทึกคะแนนประจำวิชา
  บันทึกคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์
  บันทึกคะแนนการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน
  ปพ.6 บันทึกความเห็นครูประจำชั้น
  P.R.C. Share Data
  บันทึกคะแนนตามตัวชี้วัด
  แบบเสนอขอรับการคัดเลือกรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2556
  Tablet เด็ก ป.1
  ลงทะเบียนกิจกรรมครู
  รายการโทรทัศน์ครู
  ระเบียบการบริหารงานของโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปี 2557
  ตรวจสอบการประเมินสุขภาพ(สำหรับครูพยาบาล)
  ตรวจสอบนักเรียนที่ยังไม่ประเมินครู
  P.R.C. แบบประเมินสมรรถนะสำคัญ
  ผลงาน ICT ครูประจำปีการศึกษา 2557
  บันทึกการบ้านแจ้งนักเรียนและผู้ปกครอง
เว็บไซต์ในโรงเรียน (P.R.C. Links)
  ฝ่ายวิชาการและพัฒนาบุคลากร (PRC Academic)
  งานอนามัยโรงเรียน
  สถาบันแฮรีส อาคาร 100 ปี
  ห้องสมุดโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
  การบริหารจัดการ โครงการ 1 ช่วย 9
  พยาบาลและโภชนาการมัธยมปลาย
  ฝ่ายนโยบายและแผน
  แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้งาน Wi-Fi (มัธยมปลาย)
  Brain-Based Learning at Kindergarten Level
  แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
เว็บไซต์ทางการศึกษา(Educational Website)
  กระทรวงศึกษาธิการ
  สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา (คุรุสภา)
  สำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา
  สำนักพันธกิจการศึกษา มูลนิธิสภาคริสตจักรฯ
  สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ
  Thai Teachers TV โทรทัศน์ครู
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 1
  กองวิจัยตลาดแรงงาน
  สภาคริสตจักรในประเทศไทย
  คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน เชียงใหม่
ผลงานด้าน ICT ของนักเรียนและครู
  ดาราศาสตร์น่ารู้
  การผจญภัยในท่อน้ำเลี้ยง (ผลงานนักเรียน)
  Tour Cell City (ผลงานนักเรียน ม.ปลาย)
  อภินิหารพิภพเซลล์ทะลุจักรวาล (ชนะเลิศ NSC)
  ผลงานนักเรียน Gifted ภาษาอังกฤษ
  เว็บไซต์ศิลปะเพื่อการศึกษา
  เรียนรู้ทฤษฏีสี
  ประวัติศาสตร์ศิลป์
  Insecta Application
  สื่อการสอนการออกแบบเว็บ
ข่าวและเหตุการณ์ (P.R.C. NEWS) English

เหรียญทอง ผลงาน หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ระดับประเทศ ประจำปี 2557

อ่านย้อนหลังประกาศและข่าวทั่วไป (Announcement)

- ชมรมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ขอเชิญนักเรียนเก่าในกรุงเทพฯ และปริมณฑลทุกรุ่นร่วมงาน "P.R.C. รวมใจเป็นหนึ่ง" วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 18.00 น. ณ ชั้น 1 อาคาร 9 บมจ.ทีโอที แจ้งวัฒนา กทม. (รายละเอียด)

26 มกราคม-2 กุมภาพันธ์ 58 จำหน่ายหนังสือเรียน สำหรับนักเรียนชั้น ม.4/2558 (รายละเอียด)  

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ม.4 และ ม.5 วันเสาร์ที่ 31 มกราคม 58 ณ ห้องเรียนของนักเรียน (ม.4 เวลา 10.30-12.00 น. ม.5 เวลา 08.30-10.00 น.) 

ผลการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น "พิชญ์" (รายละเอียด

» ประกาศรายชื่อนร.ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนในโครงการ Gifted - คณิตศาสตร์ ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2558
» ประกาศรายชื่อนร.ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนในโครงการ Gifted - วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2558
» ประกาศรายชื่อนร.ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนในโครงการ Gifted - คอมพิวเตอร์ ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2558
»
ประกาศ​รายชื่อนร.ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนในโครงการ FEP ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2558

- รายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านและสำรอง Gifted Computer ปีการศึกษา 2558


- การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมอื่น
    
» ภาคเรียนที่ 2/2557

อ่านย้อนหลัง

 ภาพ-ข่าวประชาสัมพันธ์ (P.R.C. Activities)
ร่วมแสดงความเสียใจ
ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมแสดงความเสียใจและไว้อาลัยแด่คุณวรวิทย์ แสนไชย (นักเรียนเก่ารุ่น Democracy 1973 และ Unity 1975) ที่ได้เสียชีวิต โดยทางเจ้าภาพได้ตั้งบำเพ็ญกุศล ณ วัดหัวฝาย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และจะมีพิธีฌาปนกิจ ณ สุสานช้างคลาน ในวันที่ 29 มกราคม 2558
สัปดาห์และนิทรรศการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน
งานพยาบาล ฝ่ายกิจการนักเรียนและวิเทศสัมพันธ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดงานสัปดาห์และนิทรรศการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน โดยมีหน่วยงานภายนอกจาก สำนักงานสาธารณสุข จ.เชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ร่วมจัดนิทรรศการ ณ อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส ระหว่างวันที่ 28-30 มกราคม 2558
กายกรรมเซี่ยงไฮ้
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการแสดง กายกรรมเซี่ยงไฮ้ ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น และคณะครูได้เข้าชม ณ โรงละครของโรงเรียน ระหว่างวันที่ 26 - 29 มกราคม 2558
กายกรรมเซี่ยงไฮ้
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการแสดง กายกรรมเซี่ยงไฮ้ ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น และคณะครูได้เข้าชม ณ โรงละครของโรงเรียน ระหว่างวันที่ 26 - 29 มกราคม 2558
ASEAN Exploration Program 2015
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมปลายวังเวียง แขวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในโอกาสเดินทางมาศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การเรียนการสอน ในโครงการ ASEAN Exploration Program 2015 ระหว่างวันที่ 24 มกราคม- 1 กุมภาพันธ์ 2558
 

อ่านต่อ

ข่าวสารแผนก/ฝ่าย (Department NEWS)

แผนกปฐมวัย

24/1/2558 ตรวจประเมินคุณภาพภายในรอบที่ 2
19/1/2558 วันเด็กระดับปฐมวัย
15/1/2558 มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนดีเด่นระดับปฐมวัยปี 2557
12/12/2557 ร่วมงานพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
11/12/2557 ชนะเลิศการแข่งขันวาดภาพระบายสี

อ่านต่อ

 

แผนกประถมศึกษา

29/1/2558 คับเดย์ ประถมศึกษาปีที่ 2
27/1/2558 คับเดย์ ประถมศึกษาปีที่ 3
27/1/2558 การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 14 Wisdom of Wachirawit
27/1/2558 ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาว่ายน้ำ
19/1/2558 เด็กชายกฤตภาส เพชรานนท์ รับรางวัล วันเด็กแห่งชาติ

อ่านต่อ

27/1/2558 เด็กชายอภิชา เลิศจินตนากิจ ชนะเลิศ การแข่งขันกอล์ฟ
21/1/2558 เด็กหญิงครองขวัญ ภิมุข รับรางวัล วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
6/1/2558 เด็กชายอานนท์ อานนทวิลาศ รับรางวัลยิมนาสติก
16/12/2557 ชนะเลิศ การแข่งขันเปิดพจนานุกรมภาษาไทย
16/12/2557 ชนะเลิศ การแข่งขันเปิดพจนานุกรมภาษาไทย

อ่านต่อ

 

แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น

24/1/2558 กิจกรรมวันเด็ก และค่ายจิตอาสา
19/1/2558 เด็กชายสิรวิชญ์ เปาอินทร์ รับรางวัล วันเด็กแห่งชาติ
5/1/2558 ค่าย Gifted Computer
5/1/2558 งานสโมสรวิทยา กีฬาๆ เป็นยาวิเศษ มัธยมศึกษาปีที่ 1
20/12/2557 เหรียญทองพุมเซ่คู่ผสม นครราชสีมาเกมส์

อ่านต่อ

 

แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย

24/1/2557 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.3 ขึ้น ม.4 ปี 2558 (โควตา P.R.C.)
28/1/2557 ประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ นักเรียน ม.4, ม.6
26/1/2557 P.R.C. ชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์
26/1/2558 ชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันตอบคำถาม ระดับมัธยมศึกษา
23/1/2557 ค่ายดาราศาสตร์

อ่านต่อ