ข้อคิดประจำวัน :    เหตุฉะนั้นอย่ากระวนกระวายถึงพรุ่งนี้เพราะว่าพรุ่งนี้คงมีการกระวนกระวายสำหรับพรุ่งนี้เองแต่ละวันก็มีทุกข์พออยู่แล้ว.. มัทธิว 6:34 Therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. (Matthew 6:34)   อ่านย้อนหลัง
ข้อมูลโรงเรียน (About P.R.C.)
  ข้อมูลพื้นฐาน
  เพลงโรงเรียน (PRC Songs)
  ประวัติความเป็นมา
  อาคาร-สถานที่
  แผนผังบริเวณ
  ทุนการศึกษา
  ปฏิทินโรงเรียนออนไลน์
  มูลนิธิวิลเลียม แฮรีส อนุสรณ์
  ส่งจดหมายถึงผู้จัดการโรงเรียน
  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
  โครงสร้างการบริหาร ปีการศึกษา 2557
  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน (PRC Board)
  คณะกรรมการบริหารภายใน
งานบริการนักเรียน (Student e-Service)
  Speed Reading
  PRC-eDLTV เนื้อหาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
  PRC Video On Demand (สื่อวีดีโอออนไลน์)
  ตรวจสอบผลการเรียนและเกรดเฉลี่ย
  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Multimedia E-Book)
  นักเรียนประเมินครู ปีการศึกษา 2557
  งานแนะแนวโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
  ลงทะเบียนกิจกรรมนักเรียน
  แบบประเมินพฤติกรรมการบริโภค
  แบบประเมินความสุข
  แบบประเมินความเสี่ยงอุบัติเหตุ
  Student SDQ
  ประเมิน EQ
  อัพเดทข้อมูลนักเรียน
  การบ้านนักเรียน (Homework)
  นักเรียนเข้าเรียนจากสื่อ ICT ครู
  กระดานข่าวนักเรียน (Student Webboard)
  ศูนย์รวมสื่อ และวีดีทัศน์ P.R.C.
  ตลาดการศึกษาออนไลน์ (NOE Plaza)
  ระบบคลังข้อสอบ Online IKM
  ประเมินงานสโมสรวิทยา ม.1
งานบริการครูและบุคลากร (Teacher e-Service)
  P.R.C. E-mail
  รายงานพัสดุออนไลน์
  กระดานข่าวครูและบุคลากร (Teacher Webboard)
  แจ้งซ่อมอุปกรณ์ IT โสตฯ และซ่อมบำรุงทั่วไป
  จองการใช้ห้อง และสถานที่ในโรงเรียน
  รายงานวิจัยในชั้นเรียน/หน่วยงาน
  งานบริการครูและบุคลากร
  บันทึกเหตุการณ์ประจำวัน
  โปรแกรมยื่นคำร้องขอแก้ไข/ข้อเสนอโปรแกรม
  บันทึกคะแนนประจำวิชา
  บันทึกคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์
  บันทึกคะแนนการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน
  ปพ.6 บันทึกความเห็นครูประจำชั้น
  P.R.C. Share Data
  บันทึกคะแนนตามตัวชี้วัด
  แบบเสนอขอรับการคัดเลือกรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2556
  Tablet เด็ก ป.1
  ลงทะเบียนกิจกรรมครู
  รายการโทรทัศน์ครู
  ระเบียบการบริหารงานของโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปี 2557
  ตรวจสอบการประเมินสุขภาพ(สำหรับครูพยาบาล)
  ตรวจสอบนักเรียนที่ยังไม่ประเมินครู
  P.R.C. แบบประเมินสมรรถนะสำคัญ
  ผลงาน ICT ครูประจำปีการศึกษา 2557
  บันทึกการบ้านแจ้งนักเรียนและผู้ปกครอง
เว็บไซต์ในโรงเรียน (P.R.C. Links)
  ฝ่ายวิชาการและพัฒนาบุคลากร (PRC Academic)
  งานอนามัยโรงเรียน
  สถาบันแฮรีส อาคาร 100 ปี
  ห้องสมุดโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
  การบริหารจัดการ โครงการ 1 ช่วย 9
  พยาบาลและโภชนาการมัธยมปลาย
  ฝ่ายนโยบายและแผน
  แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้งาน Wi-Fi (มัธยมปลาย)
  Brain-Based Learning at Kindergarten Level
  แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
เว็บไซต์ทางการศึกษา(Educational Website)
  กระทรวงศึกษาธิการ
  สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา (คุรุสภา)
  สำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา
  สำนักพันธกิจการศึกษา มูลนิธิสภาคริสตจักรฯ
  สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ
  Thai Teachers TV โทรทัศน์ครู
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 1
  กองวิจัยตลาดแรงงาน
  สภาคริสตจักรในประเทศไทย
  คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน เชียงใหม่
ผลงานด้าน ICT ของนักเรียนและครู
  ดาราศาสตร์น่ารู้
  การผจญภัยในท่อน้ำเลี้ยง (ผลงานนักเรียน)
  Tour Cell City (ผลงานนักเรียน ม.ปลาย)
  อภินิหารพิภพเซลล์ทะลุจักรวาล (ชนะเลิศ NSC)
  ผลงานนักเรียน Gifted ภาษาอังกฤษ
  เว็บไซต์ศิลปะเพื่อการศึกษา
  เรียนรู้ทฤษฏีสี
  ประวัติศาสตร์ศิลป์
  Insecta Application
  สื่อการสอนการออกแบบเว็บ
ข่าวและเหตุการณ์ (P.R.C. NEWS) English

Foreign Language Day 2014

อ่านย้อนหลังประกาศและข่าวทั่วไป (Announcement)
- ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557
    >> ป.4-6  >> ม.1-3 >> ม.4-6

- โครงการ China Culture Exchange Program 2015 and Japan Exploration Program 2015 (รายละเอียด) 

อ่านย้อนหลัง

 ภาพ-ข่าวประชาสัมพันธ์ (P.R.C. Activities)
ร่วมแสดงความเสียใจ
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมแสดงความเสียใจและไว้อาลัยแด่คุณครูดำริห์ อินทะพันธุ์ (ครูเก่าของโรงเรียนฯ) ที่ได้ล่วงหลับไป โดยทางเจ้าภาพจัดให้มีพิธีนมัสการพระเจ้า ณ คริสตจักรธรรมประทีป เชียงใหม่ โดยโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จะร่วมเป็นเจ้าภาพ ในวันที่ 18 ธันวาคม 2557 และพิธีนมัสการพระเจ้า บริจาคร่าง ในวันที่ 19 ธันวาคม 2557
แนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น
Mr. Tomoya Honda จาก International Pacific University ประเทศญี่ปุ่น ให้เกียรติแนะนำ สถาบันและแนวทางการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยใน International Pacific University ภายใต้ความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองสถาบัน ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557
Vajiravudh Invitation Tens 2014
ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬารักบี้ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในรายการ Vajiravudh Invitation Tens 2014 ณ โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2557
นักเรียนเก่าแสดงความยินดีเนื่องในเทศกาลคริสตมาส และสวัสดีปีใหม่ 2015
ตัวแทนนักเรียนเก่ารุ่น Democracy 1973 และ Unity 1975 ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในเทศกาลคริสตมาส และสวัสดีปีใหม่ 2015 แก่ผู้อำนวยการโรงเรียน และในโอกาสนี้ได้มอบทุนการศึกษาให้กับ เด็กชายโจนาธาน ตรีประสำ และเด็กหญิงวิชญาดา ทรงพระคุณ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีความประพฤติดี การเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557
มอบเสื้อช่วยเหลือนวลดาว
โรงเรียนขอขอบพระคุณร้านเนื้อพลอย ที่มอบเสื้อจำนวน 200 ตัว และคุณไกรสีห์ ศรีสุขวัฒนานันท์ มอบเสื้อจำนวน 100 ตัว เพื่อจำหน่ายหาเงินช่วยเหลือนางสาวนวลดาว ลุงยี่ นักเรียนชั้น ม.4/8 ที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวและกำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมีประธานรุ่นชาย-หญิง ม.4 ผู้ประสานงานระดับชั้น ม.4 และทีมบริหารระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นตัวแทนรับมอบ
 

อ่านต่อ

ข่าวสารแผนก/ฝ่าย (Department NEWS)

แผนกปฐมวัย

12/12/2557 ร่วมงานพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
11/12/2557 ชนะเลิศการแข่งขันวาดภาพระบายสี
10/12/2557 วันพ่อ ระดับปฐมวัย
10/12/2557 สาธิตกระบวนการสอนแบบ BBL
9/12/2557 ปฐมวัยร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม

อ่านต่อ

 

แผนกประถมศึกษา

8/12/2557 "คิดถึงพ่อ"
21/11/2557 ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายกฤตภาส เพชรานนท์
13/11/2557 ชนะเลิศหนูน้อยนพมาศ ประจำปี 2557
13/11/2557 เด็กชายอินทนิล บุญชัยศิริ รองชนะเลิศ เทควันโด
13/11/2557 เด็กหญิงชลชีวา วงษรัศม์ ชนะเลิศ การแข่งขันกอล์ฟ

อ่านต่อ

16/12/2557 ชนะเลิศ การแข่งขันเปิดพจนานุกรมภาษาไทย
16/12/2557 ชนะเลิศ การแข่งขันเปิดพจนานุกรมภาษาไทย
1/12/2557 แข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร
26/11/2557 โครงการผู้นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
25/11/2557 เหรียญทองเทควันโด หริภุญชัยเกมส์

อ่านต่อ

 

แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น

3/12/2557 ชนะเลิศ การแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสี "นวทศวรรษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่"
5/12/2557 The 6th International Young Mathematicians Convention
23/11/2557 รองชนะเลิศอันดับ 1 TARO Math Tournament 2014
3/12/2557 เหรียญทองการแข่งขันปืน
2/12/2557 Yamaha Thailand Music Festival 2015

อ่านต่อ

 

แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย

8/12/2557 โครงการ The Spirit of ASEAN
8/12/2557 การอบรมโครงการพัฒนาบุคลิกภาพและบทบาทหน้าที่ของผู้นำ
3/12/2557 รางวัลชนะเลิศ จากการประกวดสารคดีวิทยุเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ย่างพระบาท ที่ยาตรา”
3/12/2557 P.R.C. รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะภาษาจีน
3/12/2557 เหรียญทองการแข่งขันปืน

อ่านต่อ