"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลชนะเลิศ ฟุตบอลรายการนายผลไม้ ฝาง youth cup ครั้งที่ 1

ขอแสดงความยินดีกับทีมฟุตบอล ระดับประถมศึกษา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ได้แก่ เด็กชายจิรัฏฐ์ ลือชัย ชั้น ป.3/11 , เด็กชายชนน ชุติพงษ์วิเวท ชั้น ป.3/12 , เด็กชายนพวรรธน์ เตปินตา ชั้น ป.3/13 เข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลรายการนายผลไม้ ฝาง youth cup ครั้งที่ 1 รุ่นอายุ 9 – 10 ปี ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ณ สนามแสงจันทร์ อารีน่า จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2565 จัดโดย ดร.ชาญวิทย์ ผลชีวิน และ ร้านนิวศิริชัย ฝาง  ระดับจังหวัด