"The ultimate aim of education is the development of character"

ประกาศอย่างเป็นทางการ “ผลสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นเทียร์ (TYR)  ปีการศึกษา 2565”   

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนรุ่นเทียร์

           ประกาศอย่างเป็นทางการ ผลสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นเทียร์ (TYR)  ปีการศึกษา 2565

สรุปจำนวนที่นั่งจากการสอบ TCAS 1 – 4   ศึกษาต่อสถาบันการศึกษาเอกชน   และศึกษาต่อสถาบันการศึกษาชื่อดังของต่างประเทศ    รวมจำนวน 640 ที่นั่ง

( นักเรียน 1 คน สอบติดได้มากกว่า 1 ที่นั่ง )

     ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนรุ่นเทียร์อีกครั้งที่สร้างชื่อให้โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

          ขอพระเจ้าอวยพระพรลูกน้ำเงิน-ขาวทุกคน ให้เติบใหญ่ ก้าวไปตามฝันที่มุ่งหวัง