"The ultimate aim of education is the development of character"

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายสุปวีณ์ หาญมานพ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/7
ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี วิ่งระยะทาง 3 กม. โครงการวิ่งนี้เพื่อห้วยฮ่อม “Captain colors run #3”
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2565 ณ โรaงเรียนบ้านปงแม่ลอบ สาขาห้วยฮ่อม จังหวัดลำพูน