"The ultimate aim of education is the development of character"
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายจิรัฎฐ์ ลือชัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/11 เด็กชายนพวรรธน์ เตปินตา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/13 เด็กชายณัฐวัศ หนูสังข์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/10 เด็กชายภูริวัฒ พิณไชย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอล 7 คน “สันกำแพงยูธคัพ” ครั้งที่ 5 และ เด็กชายภูริวัฒ พิณไชย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ได้รับรางวัลกองหน้ายอดเยี่ยม การแข่งขันฟุตบอล 7 คน “สันกำแพงยูธคัพ” ครั้งที่ 5 ณ สนามกีฬาฟุตบอลเทศบาลตำบลสันกำแพง ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2565