"The ultimate aim of education is the development of character"
ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายธันส์พศิน ไชยบาล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ รายการกีฬาฟุตบอล 7 คน การแข่งขันฟุตบอล 4 เส้า รุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี สันกำแพงสเตเดียม ครั้งที่ 2 (ระดับจังหวัด) เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2565 ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียมร้องวัวแดง จังหวัดเชียงใหม่