"The ultimate aim of education is the development of character"

ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กชายภัสรพี สีฝั้น นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
เด็กชายนพัฐกรณ์ ปวงคำไหล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
เด็กชายการัณยภาส จอมแก้ว นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4
ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รายการกีฬาฟุตบอล 7 คน การแข่งขันฟุตบอล 4 เส้า รุ่นอายุ 11 ปี สันกำแพงสเตเดียม ครั้งที่ 2 (ระดับจังหวัด) เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2565 ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียมร้องวัวแดง จังหวัดเชียงใหม่