"The ultimate aim of education is the development of character"

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงมนพร อุ่นใจ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคเหนือ รายการแข่งขันกอล์ฟ Northern Thailand Junior Golf Club 2022 ในวันที่ 30 เมษายน -1 พฤษภาคม 2565 ณ สนามกอล์ฟ Royal Chaingmai Golf&Resort