"The ultimate aim of education is the development of character"

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงภัทศิตา  ศิริปัญญา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันเทควันโด JAMPHA CHAPIONSHIP 2022 รุ่นอายุ 9-10 ปีหญิง น้ำหนัก 32-36 กิโลกรัม ประเภทต่อสู้ระดับโอเพ่น จัดโดย BAILE TAEKWONDO LAMPHUN ณ ห้างสรรพสินค้าแจ่มฟ้าช็อปปิ้งมอลล์ วันที่ 19 มิถุนายน 2565