"The ultimate aim of education is the development of character"

ขอแสดงความยินดีกับ นายวริชช์ เชื้อสะอาด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน Silver Award ในระดับนานาชาติ จากการแข่งขันคณิตศาสตร์I SASMO 2022 : Singapore & Asian Schools Math Olympiad 2022 Grade 11 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 แข่งขันรูปแบบออนไลน์ มีประเทศเข้าร่วม 16 ประเทศ จัดการแข่งขันโดย Singapore & Asian Schools Math Olympiad