"The ultimate aim of education is the development of character"

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงธัญพิชชา ญาณสาร (TEAM Special forces) ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญทอง) Kyoruki CLASS D น้ำหนักเกิน 24-27 ปี อายุ7-8 ปี การแข่งขัน Chiangrai Sport City Taekwondo Championships 2022 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2565 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเชียงราย  อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย จัดโดยจังหวัดเชียงรายร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย สำนักงานกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย (ระดับภาค)