"The ultimate aim of education is the development of character"

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงวิชิตา  มณีวงค์  ชั้น ป.2/12  เข้าร่วมแข่งขันแบดมินตัน รายการ HappyNess Sanpatong Travel Badminton Tournament 2022 (2565) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คู่ผสม 8 ปี และ รองชนะเลิศอันดับ 2 หญิงเดี่ยว 8 ปี  ณ สนามแบดมินตัน สันป่าตอง จ.เชียงใหม่  ระหว่างวันที่ 28 – 29 กรกฎาคม  พ.ศ. 2565 จัดโดย  HappyNess Mr.Boonyong Sukjai ระดับภาค