"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายกฤติเดช ไชยมณีกร ป.1/6 รางวัล เหรียญเงิน NATIONAL ONLINE GENIUS TEST โครงการสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ ภาษาอังกฤษระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-3

ขอเเสดงความชื่นชมยินดี กับ เด็กชายกฤติเดช ไชยมณีกร ป.1/6

 

ได้รับ รางวัล เหรียญเงิน

อันดับที่ 52 ทำคะแนนได้ 156 จาก 180 คะแนน

 

รายการNATIONAL ONLINE GENIUS TEST

โครงการสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ

ภาษาอังกฤษระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-3

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2567

จัดโดย CENTER 1 EDUCATION