"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายณัฐพัชร ภัครศุภเมธาวี นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5 ได้รับ 1 เหรียญทอง และ 1 เหรียญทองแดง จากรายการแข่งขัน มาสเตอร์นุเทควันโดแชมป์เปี้ยนชิพ 2024

ขอชื่นชมและร่วมแสดวงความยินดีกับ เด็กชายณัฐพัชร ภัครศุภเมธาวี นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5

ได้รับรางวัล
-เหรียญทอง Kyorugi Male 7-8Y
-เหรียญทองแดง Kyorugi Team Class A 7-8Y
รายการแข่งขัน มาสเตอร์นุเทควันโดแชมป์เปี้ยนชิพ 2024 จัดโดย Master Nu Martial Arts School สถานที่แข่งขัน โรงเรียนวังเหนือวิทยา จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2567