"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็วชิงแชมป์ระดับประเทศ ประจำปี 2567

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพิชาณัฏฐ์ สมบัติโพธิกุล นักเรียนชั้นประถมศึกษา ป.5/1
ที่ได้รับรางวัล

  • เกียรติบัตรเหรียญทอง คณิตคิดเร็ว รุ่นอายุ 10 ปี

จากการแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็วชิงแชมป์ระดับประเทศ ประจำปี 2567
จัดโดย สมาคมลูกคิดและคณิตศาสตร์นานาชาติ(ประเทศไทย)
วันที่จัดการแข่งขัน  6 เมษายน  พ.ศ. 2567   ณ บางนาฮอลล์ เซ็นทรัลบางนา กรุงเทพมหานคร