"The ultimate aim of education is the development of character"

เหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง

ขอแสดงความยินดีกับ
ด.ช.ปุณณ์กันต์ เบ็ญจกรรณ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/11

ได้รับรางวัล

รุ่น 11 ปี ชาย
1) เหรียญทอง รายการ ผีเสื้อ 25 เมตร
2) เหรียญเงิน รายการ เดี่ยวผสม 100 เมตร
3) เหรียญทองแดง รายการกรรเชียง 25 เมตร
4) เหรียญทองแดง รายการ ผีเสื้อ 50 เมตร
5) เหรียญทองแดง รายการ กรรเชียง 50 เมตร

การแข่งขันว่ายน้ำโยธา สวิมมิ่งสปิ้นเตอร์ชิงแชมป์ภาคเหนือครั้งที่ 3

ณ สระว่ายน้ำโยธาสวิมมิ่ง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

จัดโดย สโมสรว่ายน้ำโยธาสวิมมิ่ง

ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2567