"The ultimate aim of education is the development of character"

การสอบ Piano Grade Initial จากการแข่งขัน Trinity Awards Thailand 2023

ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กหญิงสุวภัทร ศรีอนันต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/7

ที่ได้รับรางวัล
รางวัลอันดับที่ 1 ของประเทศไทย (100/100 คะแนน)
จากการสอบ Piano Grade Initial จากการแข่งขัน Trinity Awards Thailand 2023
เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2567
จัดโดย Trinity Awards Thailand
ณ Bangkok Art & Culture Centre (BACC)