"The ultimate aim of education is the development of character"

รายการชมรมกีฬาหนองตอง ยูธคัพ ครั้งที่ 1 ฟุตบอล 11 คน รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ
เด็กชายพชร สุวรรณ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/6
ที่ได้รับรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3
จากการแข่งขันฟุตบอล 11 คน รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ในรายการชมรมกีฬาหนองตอง ยูธคัพ ครั้งที่ 1
ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา จ.เชียงใหม่
เมื่อวันที่ 27-28 เมษายน 2567