"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ)

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับเด็กชายดาวิด อริยะวุฒิกุล ชั้นประถมศึกษา 4/10

ที่ได้รับรางวัล ​​

  • รางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง วิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาตอนปลาย
  • รางวัลชมเชย วิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

จากการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ)

จัดโดย ​​สำนักงานสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

จัดวันที่ ​​20 มกราคม 2567  ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย