"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ(สพฐ.) ประจำปี 2567

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิง  ญาณิดา  สุขป้อม  ชั้นประถมศึกษา 5/6

ที่ได้รับรางวัล

เหรียญทองแดงในการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

จากรายการ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ(สพฐ.) ประจำปี 2567

จัดโดย สพป.เชียงใหม่ เขต 1

เมื่อวันที่ 17 มี.ค.67 ณ โรงเรียนพุทธิโสภณ