"The ultimate aim of education is the development of character"

โครงการทดสอบความรู้วิชาวิทยาศาสตร์ (Online)

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายธีรพิชญ์ เติมสงวนวงศ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5

ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน วิชาวิทยาศาสตร์ (ระดับประเทศ)

โครงการทดสอบความรู้วิชาวิทยาศาสตร์ (Online)

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 จัดโดย บริษัทเสริมปัญญา จำกัด