"The ultimate aim of education is the development of character"

การสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ (สพฐ.) ปี 2567

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายอาชว์ มาตนอก นักเรียนชั้นประถมศึกษา 5/3

ที่ได้ รางวัลเหรียญทอง วิชาวิทยาศาสตร์

จากรายการ “การสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ (สพฐ.) ปี 2567”

จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

เมื่อวันที่  17 มีนาคม 2567 ณ. โรงเรียนพุทธิโสภณ