"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันมาสเตอร์นุ เทควันโด แชป์เปี้ยนชิพ 2024

ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กหญิงริสา พญามงคล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/9
ที่ได้รับรางวัล
รางวัลเหรียญทองประเภท Poomsae Pair Yellow Belt รุ่นอายุ 9-10 ปีหญิง
จากการแข่งขันมาสเตอร์นุ เทควันโด แชป์เปี้ยนชิพ 2024
จัดโดย Master Nu Materials Art School
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2567
ณ โรงเรียนวังเหนือวิทยา จังหวัดลำปาง