"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2567

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายณฐาภพ สุนทรานนท์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา
จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2567 ณ โรงเรียนพุทธิโศภณ