"The ultimate aim of education is the development of character"

รายการการแข่งขันว่ายน้ำลำปางสปิ้นเตอร์

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิง ณัฐพร บุญมากาศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4
ได้รับรางวัล 

1. ถ้วยรางวัลบุคคลชนะเลิศอันดับ 4 รุ่นอายุ 11 ปี หญิง
2. เหรียญทอง ท่าฟรีสไตล์ ระยะ 25 เมตร
3.เหรียญทอง ผลัดฟรีสไตล์ ระยะ 2×25 เมตร
4. เหรียญเงิน ท่าฟรีสไตล์ ระยะ 100 เมตร
5. เหรียญทองแดง ท่าฟรีสไตล์ ระยะ 50 เมตร


รายการการแข่งขันว่ายน้ำลำปางสปิ้นเตอร์ ครั้งที่  ระดับจังหวัด
จัดโดย มหาวิทยาลัยการกีฬา วิทยาเขตลำปาง
วันที่ 20-21 เมษายน พ.ศ. 2567
ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยการกีฬา วิทยาเขตลำปาง จ.ลำปาง