"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายเตชิต จินดาหลวง ป.1/6 ถ้วยรางวัลชนะเริศอันดับที่ 1 รุ่นอายุ 8 ปี ชาย การแข่งขันว่ายน้ำเชียงใหม่แชมป์เปี้ยนชิพ

ขอเเสดงความชื่นชมยินดีกับเด็กชายเตชิต จินดาหลวง ป.1/6

ได้รับรางวัล ถ้วยรางวัลชนะเริศอันดับที่ 1 รุ่นอายุ 8 ปี ชาย

เเละ 8 เหรียญทอง ดังนี้

  • ท่าฟรีสไตล์ 25 เมตร
  • ท่าฟรีสไตล์ 50 เมตร
  • ท่ากรรเชียง 25 เมตร
  • ท่าผีเสื้อ 25 เมตร
  • ท่าผีเสื้อ 50 เมตร
  • ท่ากบ 25 เมตร
  • ท่ากบ 50 เมตร
  • ผลัดท่าฟรีสไตล์ 25 เมตร

รายการ การแข่งขันว่ายน้ำเชียงใหม่แชมป์เปี้ยนชิพ

วันที่ 30 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2567

สถานที่ ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

จัดโดย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่