"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงวรัญญา เจริญ ป.1/4 ยุวทูตพระพุทธศาสนา​ ประจำปี 2567 เยาวชนต้นแบบในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

ขอเเสดงความชื่นชมยินดีกับ เด็กหญิงวรัญญา เจริญ ป.1/4

ได้รับ รางวัล ยุวทูตพระพุทธศาสนา​ ประจำปี 2567

เยาวชนต้นแบบในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

จัดโดย…วัดป่าตาล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมกับศูนย์การเรียนรู้บ้านสืบสานวัฒนธรรมล้านนา

อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ณ วัดป่าตาล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567