"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันว่ายน้ำเชียงใหม่แชมป์เปี้ยนชิพ

ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กหญิงเก้ากัลยา ประยูรยิ้ม ช้นประถมศึกษาปีที่ 4/7
ที่ได้รับรางวัล รางวัล 5 เหรียญเงิน รางวัล 3 เหรียญทองแดง
• เงิน กบ 25 เมตร 11 ปีหญิง
• ทองแดง กบ 50 เมตร 11 ปีหญิง
• เงิน กรรเชียง 25 เมตร 11 ปีหญิง
• ทองแดง กรรเชียง 50 เมตร 11 ปีหญิง
• ทองแดง ผีเสื้อ 25 เมตร 11 ปีหญิง
• เงิน ผีเสื้อ 50 เมตร 11 ปีหญิง
• เงิน ฟรีสไตล์ 25 เมตร 11 ปีหญิง
• เงิน ฟรีสไตล์ 50 เมตร 11 ปีหญิง

จากการแข่งขันว่ายน้ำเชียงใหม่แชมป์เปี้ยนชิพ
ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
จัดโดย สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียใหม่
ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2567