"The ultimate aim of education is the development of character"

นางสาวญาณชาดา  สิงห์ใจ   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน ) จากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 “ราชบุรีเกมส์”

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ นางสาวญาณชาดา  สิงห์ใจ  ชั้น ม.4/6  นักกีฬาเทควันโด  ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน ) ประเภทต่อสู้ทีมหญิง  จากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 “ราชบุรีเกมส์”  ระหว่างวันที่ 21 – 31 มีนาคม 2567   ณ จังหวัดราชบุรี   จัดการแข่งขันโดย การกีฬาแห่งประเทศไทย (ระดับประเทศ)