"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลชนะเลิศ 2 เหรียญทอง National Taekwondo Tournament Chiangmai University Taekwondo Open XI ครั้งที่ 11

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ เด็กชายอเล็กซานเดอร์ อนรรฆ โกโกซ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  2 เหรียญทอง
1. การแข่งขัน Speed Punch ประเภทเดี่ยวเยาวชนอายุ 13-14 ปี
2. การแข่งขัน Speed Kick ประเภทเดี่ยวเยาวชนอายุ 13-14 ปี
รายการแข่งขันระดับประเทศ National Taekwondo Tournament Chiangmai University Taekwondo Open XI ครั้งที่ 11จัดโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับสมาคมเทควันโด เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567ณ. สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี