"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขัน SKATE. Chiangmai 2024

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ

เด็กหญิงศิณิตา กัญญา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/12

ที่ได้รับรางวัล
เกียรติบัตร และรางวัลเหรียญทองอันดับ 1
3 เหรียญทอง
1 โปรแกรม Solo
2 โปรแกรม Spotlidjt char
3 โปรแกรม SpotlightEnt /Drama รุ่นอายุ 10-12 ปี

จากการแข่งขัน SKATE. Chiangmai 2024

ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2567
จัดโดย CHIANGMAI FIGURE SKATING

ณ ลานสเก็ต CHIANGMAI ICE ARENA