"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงนพนิตา จันทร์มา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ป.1-ป.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71

ขอแสดงความชื่นชมและร่วมยินดีกับเด็กหญิงนพนิตา จันทร์มา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ป.1-ป.3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
ณ โรงเรียนบ้านหนองโค้ง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2566