"The ultimate aim of education is the development of character"

นายจิระวัฒน์  โตวัฒน์นิมิต  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน ระดับประเทศ  โครงการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับประเทศ ประจำปี 2566 

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ  นายจิระวัฒน์  โตวัฒน์นิมิต  นักเรียนชั้น ม.4/7  รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน (คะแนนอันดับที่ 46) ระดับประเทศ   จากโครงการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับประเทศ ประจำปี 2566  (Thailand English Speech Contest)  เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม  2566   จัดโดย Thailand Academic Contest