"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันวิ่ง Mini Marathon &  Family Run 2024 “TOGETHER  WE  MOVE FORWARD”

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ

เด็กชายภูวสิษฏ์  ไชยประสิทธิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/8

ที่ได้รับรางวัล
ชนะเลิศการแข่งขันวิ่ง Mini Marathon &  Family Run 2024 “TOGETHER  WE  MOVE FORWARD” รุ่นอายุ 11-12 ปี ชาย  ระยะทาง 7 km. 

จัดโดย สมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2567
ณ สวนสัตว์เชียงใหม่